Dne 24.11. jsme na Zámku Frýdek-Místek předali žákům, kteří se účastnili stáže v Německu v roce 2017, Europassy.


Zároveň jsme oznámili jména 12 žáků, kteří vycestují na praxi do Spolkové republiky Německo v roce 2018. Slavnostní událost byla zahájena státní hymnou a studentskou hymnou. Přítomni byli vážení hosté: náměstek primátora města Frýdek-Místek, ředitel Hospice Frýdek-Místek a vedoucí zdravotního úseku Hospice Frýdek-Místek, vedoucí domova 2 Domova pro seniory Frýdek-Místek, p. o., a ředitelka a vedoucí učitel Střední, Základní a Mateřské školy, Frýdek-Místek, p. o. Žáci, kteří zahraniční stáž absolvovali v roce 2017, představili praxi ve Spolkové republice Německo a s hosty a diváky se podělili o své zážitky. Akce se účastnili také učitelé školy, žáci a rodiče. Ředitelka školy společně s vedoucí oboru Sociální činnost předali žákům Europassy. Poté ředitelka školy oznámila jména 12 žáků, kteří se v roce 2018 vydají na stáž do Spolkové republiky Německo. Slavnostní událost byla doprovázena hudebním vystoupením připraveným našimi žáky a učitelkou hudební výchovy.

Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie - program Erasmus+.

(Erasmus+, výzva 2016, Péče o seniory v Dolním Sasku)


Fotografie

Další fotografie