Žáci oboru sociální činnost vycestovali ve dnech 8. 6. - 28. 6. 2015 na odbornou praxi do Dolního Saska.


Erasmus+ je nový vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže.


Projekt (Výzva 2014) ,,Praxe u našich sousedů"

Žáci oboru sociální činnost vycestovali ve dnech 8. 6. - 28. 6. 2015 na odbornou praxi do Dolního Saska.

V měsíci červnu odjeli naši žáci na odbornou praxi do Dolního Saska již podruhé. Do projektu bylo v červnu 2015 zapojeno 12 žáků třetího ročníku oboru sociální činnost. Žáci byli vybráni dle předem stanovených kritérií.

Byli rozděleni do dvou skupin ve dvou oblastech Dolního Saska. S každou skupinou jela 1 doprovodná osoba (Mgr. Soňa Gojová a Mgr. Jana Kocichová), protože někteří žáci byli nezletilí.

Vybraní žáci byli před odjezdem průběžně připravováni v jazyce německém.

Účastníci vykonávali třítýdenní stáž souběžně ve dvou městech, v zařízeních sociální péče pro zdravotně handicapované a taktéž v domovech pro seniory.

Žáci v rámci odborné praxe spolupracovali s německými žáky, navštěvovali odbornou výuku ve škole a zúčastňovali se také školních projektů pro obyvatele domovů pro seniory.

Podporou jim byly kontaktní osoby zařízení a partnerské německé školy i doprovodná osoba. Společně průběžně komunikovali a diskutovali o průběhu a pokrocích žáků. Současně během odborné praxe ověřovali naše nově vypracované jednotky učení v systému ECVET. Pro žáky plánovali také odpolední program i čas určený k volným aktivitám. Mimo odborných aspektů mobility byl program zaměřený i na poznávání daného regionu.

Stáž českých účastníků byla zahrnuta a uznána do odborné praxe žáků, která je povinná dle školního vzdělávacího programu pro žáky ve třetím ročníku oboru sociální činnost.

Žákům bude slavnostně předán také Europass Mobility - evropský dokument, ve kterém budou zaznamenány údaje o pracovních zkušenostech v rámci evropské mobility.

S německými kolegy následně plánujeme také odbornou stáž německých žáků opět v naší škole a na našich pracovištích odborné praxe. Tímto je zajištěna přirozená návaznost na odbornou stáž v Německu a prohlubování naší spolupráce.

Rovněž náš obor zdravotnický asistent byl zařazen do další žádosti v projektu Erasmus+ ve výzvě 2015.

V měsíci říjnu proběhne také závěrečná schůzka s rodiči. Žáci odprezentují své dojmy a zážitky nejen rodičům, ale také v rámci studentské sekce na Gerontologických dnech.

Mgr. Jana Kocichová, koordinátor projektu

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.

Dojmy a vzkazy žáků, kteří byli v Dolním Sasku na odborné praxi:

Praxe v Německu byla pro mě velkým přínosem do života. Všichni zaměstnanci domova pro seniory byli velmi vstřícní a milí. Cokoliv jsem nevěděla anebo potřebovala, tak mi pomohli, a to hlavně při péči o seniory. Zlepšila jsem si němčinu. V Německu mají výborná jídla a hlavně mi chutnaly saláty. V Německu se mi moc líbilo a doufám, že se tam jednou vrátím. Děkuji paní učitelce Kocichové a všem ostatním, že mě vybrali a mohla jsem jet. Pro mě to byla skvělá zkušenost.

Nikola Vojtovičová, 3. C

Jsem moc ráda, že jsem měla příležitost jet na stáž do Německa. V Německu jsem poznala hodně nových lidí a nabrala nové zkušenosti, které by v ČR člověk jen tak nezískal. Upřímně bych všem doporučovala, aby to zkusili a snažili se na tuto stáž do Německa dostat. Tato praxe byla to nejlepší, co jsem v životě mohla zažít a zkusit. Doporučuju všem!

Martina Majáková, 3. C

Třítýdenní praxe v Německu byla pro mne velkou zkušeností a inspirací do života. Naučila jsem se nové praktiky, poznala jsem nové přátele. Máte-li příležitost, jeďte!

Sonja Hajdušková, 3. C

Praxe v Německu mi toho spoustu dala. Zejména mi to pomohlo v samostatnosti a organizaci práce. Mohla jsem si porovnat, čím se liší práce tam od práce v našich zařízeních. Byla jsem svědkem toho, že v Německu se personál projevuje mnohem více empaticky vůči uživatelům, než je tomu zde. Také mi to pomohlo v rozhodování, co bych chtěla v budoucnu dělat.

Anna Šamajová, 3. C

Můj pobyt v Německu považuji za velmi užitečný a zajímavý v mnoha ohledech. Jsem ráda, že jsem měla příležitost strávit v Německu nějakou dobu. Za nejdůležitější zkušenost považuji práci v Rotenburgu, kde jsem poznala práci s lidmi, kteří nemluví česky. Také jsem poznala rozdíly, které jsou mezi prací v České republice a v Německu. Dále jsem na vlastní oči viděla mnoho míst, která jsem znala jen z internetu. Myslím si, že každý, kdo by měl příležitost vycestovat za prací do zahraničí, neměl by váhat, protože mohu říct že, jsem si tento pobyt velmi užila, a kdyby se mi dostalo opět této nabídky, určitě bych vycestovala znovu.

Lucie Hrušková, 3. C

Praxe v Německu byla úžasná zkušenost v mnoha ohledech. Dozvěděla jsem se a naučila nové věci jak v praxi, tak v cizím jazyce. Kromě toho bylo skvělé poznat jinou zemi, její kulturu a obyvatele, kteří jsou velice milí. Jsem ráda, že jsem měla takovou příležitost, a určitě bych všem, kteří ji budou mít taky, doporučila bez váhání ji využít.

Tereza Pejková, 3. C

Díky praxi v Německu jsem získala mnoho nových zkušenosti a poznala jsem jiný systém práce, který určitě využiju. Je to nezapomenutelný zážitek. Jsem moc ráda, že jsem mohla nahlédnout do práce v sousední zemi, a zároveň bych tímto chtěla poděkovat všem, kteří spolupracovali na tomto projektu.

Gabriela Podolová, 3. C

V první řadě bych chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli na práci v tomto projektu, protože opravdu stál za to. Jsem moc ráda, že jsem tuhle příležitost nepromrhala, protože takové obrovské zkušenosti, jaké jsem získala na stáži v Německu, bych jinde nezískala. Mohla jsem se seznámit s jinými pracovními návyky, jinými pracovními postupy a jinou sociální kulturou. Nikdy na tuhle stáž nezapomenu. Děkuji.

Michaela Majerová, 3. C

V Německu se mi moc líbilo. Na hodně zážitků, které jsem tam prožil, nikdy nezapomenu, protože to bylo pro mě něco neuvěřitelného, že ještě v noci se mi o tom zdálo. Rozhodně svým blízkým, známým, přátelům doporučím Německo, kdyby se mě někdo ptal, tak určitě jim to navrhnu. Taky lidé na mě působili morálněji, uvědomil jsem si, že jsou hodně zásadoví, že si za určitým cílem stojí a jsou disciplinovanější. Když sem viděl třídy, kde bylo naprosté ticho, prakticky nikdo ani hlásku nevydal, všichni byli jedno ucho, což mě hodně překvapilo. Na německé lidi nikdy nedám dopustit. Ještě jednou děkuji za všechno a vážím si toho.

Adam Šustek, 3. C

I když jsem byla na praxi v Německu už po druhé, opět mi to přineslo mnoho nových zkušeností a inspirace do života. Letos se mi líbila větší spolupráce s německou stranou. Jak studenti, učitelé, tak i spolupracovníci byli velmi trpěliví a ochotní. Rozhodně se mi líbil systém péče v mém zařízení.

Adéla Juřicová, 3. C

Tato praxe byla mojí první a také životní zkušeností v zahraničí. Upevnila jsem si znalosti z německého jazyka. Personál i uživatelé daného zařízení byli vstřícní, příjemní, milí. Z této praxe mám krásné vzpomínky na celý život. Líbilo se mi tam moc.

Adéla Janečková, 3. C

Stáž v Německu byla super. Mohla jsem porovnat prostředí na praxi Česko a Německo. Byla jsem velmi spokojená. Byla jsem na praxi v zařízení Lebenshilfe (pobytová služba pro lidi s demencí). Starali se zde o ně s veškerou láskou, a dávali do toho vše. Mají pro ně krásné zázemí. Vše bylo uděláno tak, aby byli klienti spokojeni, a líbilo se jim tam. Pracovníci mají krásný a vstřícný postoj k lidem. A to jsem si na nich opravdu velmi vážila. Jinak kromě praxe byly výlety, kterých jsme díky našim p. učitelkám podnikli opravdu hodně. A poznali jsme spousty nových krás světa.

Děkuji všem, kdo se na této stáži podíleli, a vše zařizovali.

Zdislava Habrnalová, 3. C

Další foto ZDE