Praxe v Německu


MOIN aus Esens

Je za námi první týden stáže v Německu, který byl plný zážitků, ale také práce a učení.

Byly jsme představeny v zařízeních PFL (2 studentky) a AWO (4 studentky).

PFL je nové zařízení pro seniory-obyvatele (die Bewohner) nejčastěji s demencí, Alzheimerovou či Parkinsonovou chorobou. Klienti jsou rozděleni do barevných skupin, které jim napomáhají orientovat se v zařízení. Klade se zde důraz na bezpečnost a podporu soběstačnosti klientů. Každé ráno začíná předávkou a rozdělením práce. Následuje hygiena, rozdání léků a snídaně. V průběhu dne máme možnost změřit fyziologické funkce, krevní cukr, aplikovat inzulín a provést převazy. Vše děláme pod dohledem sester, kterým nemáme co vytknout.

AWO je zařízení zaměřené pro seniory s Alzheimerovou chorobou a demencí. Už od prvního dne se k nám kolektiv zařízení AWO choval přátelsky, mile a pozorně. Byly jsme seznámeny s chodem zařízení a jeho obyvateli. Pomáhaly jsme při ranní hygieně, podávaní stravy, podávání léků a inzulinů. Od prvního dne pokračujeme v této každodenní rutině a seznamujeme se i s novými metodami a postupy.

Navštívily jsme školu v Esens, kde jsme prošly kurzem němčiny, kterou zajistila organizace Tandem.

Neseděly jsme však jen u učení ve škole a v práci, ale také jsme poznaly město a okolí. Viděly jsme moře, domácí ZOO a navštívily jsme města, jako např: Brémy, kde jsme se potkaly s druhou skupinou z Rottenburgu.

Naší MHD jsou především kola zapůjčená od školy BBS, takže doufáme, že zhubneme pár kil.

Zdraví skupina z Esens


Fotografie

Další fotografie