Zvýzvy Erasmu+ nám byl schválen projekt na dva roky jak pro oba naše obory Sociální činnost, tak tentokrát poprvé i pro obor Zdravotnický asistent.


Erasmus+ je nový vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže.


Projekt (Výzva 2015) „Praktikum našich oborů v Dolním Sasku“

Zvýzvy Erasmu+ nám byl schválen projekt na dva roky jak pro oba naše obory Sociální činnost, tak tentokrát poprvé i pro obor Zdravotnický asistent. Žáci obou oborů mohou tedy uskutečnit na jaře v roce 2016 a 2017 odbornou praxi v Dolním Sasku a tím tak navázat na již pětiletou spolupráci s odbornými školami v Rotenburgu, Wilhelmshavenu a Wittmundu.

Mgr. Jana Kocichová, koordinátor projektu

Tento projekt bude realizován za finanční podpory Evropské unie.