Kontaktní údaje

Adresa:
Střední zdravotnická škola, p. o.
tř. T. G. Masaryka 451
738 01 Frýdek-Místek
Tel.: 558 630 019
Fax: 558 630 029
E-mail:
sekretariat@zdrskolafm.cz
Web:
www.zdrskolafm.cz


IČO: 00561151
Číslo bankovního účtu: 29835781/0100
IZO: 110009665

Další info

Naše pracoviště praktického vyučování

NEMOCNICE FRÝDEK-MÍSTEK

Logo

NEMOCNICE TŘINEC

Logo
Další pracoviště

Ve čtvrtek 21. 4. 2016 navštívili studenti oboru radiologický technik z polské Bytomi Nemocnici Třinec - Podlesí.


Naše škola tak pokračuje v přátelské spolupráci se školou ZESPOŁ POLICEALNYCH SZKÓŁ MEDYCZNO – SPOŁECZNYCH, BYTOM. Polští studenti navštívili oddělení intervenční radiologie. Fotografie zachycuje skupinu studentů z Polska s jejich vyučujícími.

Za naši školu skupinu přivítala a jejich pobyt zorganizovala Mgr. Kateřina Šmolková.