7. června 2016


Od 7.6. 2016 začala probíhat naše třítýdenní praxe v Dolním Sasku. Bydlíme ve třech městech: Wilhemshaven, Esens, Rotenburg.

Pracujeme v domovech pro seniory, v zařízeních pro handicapované, ve stacionáři. Překonaly jsme úspěšně jazykovou bariéru díky vstřícnému personálu a dovednostem získaným během praxe u nás. Těší nás, že jsou s námi spokojeni. Volný čas trávíme poznáváním blízkého okolí. Jsme moc rády za tuto zkušenost.

Všechny doma zdravíme těšíme se na Vás.Aktuality z odborné praxe v Německu

Tak vás opět všechny moc zdravíme. Vlastně ,,MOIN" ...takto zdraví v oblasti Ostfriesland.
Pomalinku se přibližujeme k závěru naší praxe v Dolním Sasku.
S personálem a obyvateli, tak se tady klientům říká, jsme se velmi spřátelily. Dovedete si tedy představit, jak bude těžké naše loučení.
Víkendy trávíme na různých výletech. Navštívily jsme Holandsko, ZOO, ostrov Langoog, historické mlýny, přístav a pláž v Bensersiel.
S německými žáky jsme strávily čas ve škole, dále při sportovní akci na lodích a slavnostní večeři.
Měli jsme tady také návštěvu paní ředitelky Pavlátové a pana Gajdy, kteří zde byli projednat a podepsat smlouvy o další spolupráci. Dokonce jsou tady slavní a je o nich článek v regionálních německých novinách. Byli zde také na kontrole naší praxe. V zařízení nás před nimi pochválili, tak nás to potěšilo.
Čeká nás přesun do Brém a návštěva Hamburku. Už se těšíme.
Zasíláme ještě pár fotek z našeho pobytu tady.
Mějte se pěkně a brzy na shledanou.
Tschechische Schülerinnen aus Frýdek-Místek :)Naše poslední dny v Dolním Sasku (červen 2016)

Tak a už jsme doma. Tři týdny utekly jako voda a my jsme se všechny vrátily. Během našeho pobytu v Německu jsme získaly spoustu nových zkušeností a zážitků.

I poslední víkend jsme si náležitě užily. Všechny jsme se přesunuly společně do Brém, kde jsme si prošly historickou část města a zbyl i nějaký ten čas na poslední nakupováni. Dále jsme navštívily Hamburg, kde jsme si prošly přístav, projely se lodí, viděly jsme průmyslovou část města a poté následovala vyhlídková cesta autobusem po městě.

Cesta zpátky domů byla trošku trnitá. Poté, co jsme se dopravily na letiště, nám zrušili náš let z Hamburgu do Prahy, a tak jsme musely letět do Prahy přes Mnichov, kde jsme přestoupily z letadla do letadla. Ale i když jsme domů dorazily s malým zpožděním, úsměv na tváři nám stále zůstal.

Všechny jsme moc rády, že jsme se tohoto projektu mohly zúčastnit a teď už je jen potřeba dořešit pár posledních věcí, abychom mohly projekt uzavřít a vzpomínat na ty tři týdny plné skvělých zážitků.

Lenka Lisztwanová

Výlety

Během týdne po praxi jsme navštěvovali zajímavá místa kolem města Rotenburg, Esens. Ve městě Wilhelmshaven jsme viděli námořnické muzeum a vodní svět. O víkendu jsme navštíili Hamburg, Brémy, ostrov Langeoog. Akce s partnerskými školami byly také velmi zajímavé. Například plavba na kánoji společně s německými žáky. Také odborné exkurze v zařízeních sociální a zdravotní péče byly velmi zajímavé. Navštívili jsme například hospic. Vyšel také článek o naší návštěvě v regionálních novinách. Během téo návštěvy jsme si plánovali spolupráci do budoucna a návštěvu našeho hospice ve Frýdku Místku. Vedení hospice v Jeveru má zájem přijet k nám do Frýdku Místku do hospice.


Fotografie

Další fotografie