Kontaktní údaje

Adresa:
Střední zdravotnická škola, p. o.
tř. T. G. Masaryka 451
738 01 Frýdek-Místek
Tel.: 558 630 019
Fax: 558 630 029
E-mail:
sekretariat@zdrskolafm.cz
Web:
www.zdrskolafm.cz


IČO: 00561151
Číslo bankovního účtu: 29835781/0100
IZO: 110009665

Další info

Naše pracoviště praktického vyučování

NEMOCNICE FRÝDEK-MÍSTEK

Logo

NEMOCNICE TŘINEC

Logo
Další pracoviště

Jak vypadají příznaky mozkové příhody? Jak mohu cvičit s člověkem s Parkinsonovou chorobou? Jaký pohyb mají volit lidé s osteoporózou? Jsou hole nordic walking vhodné pro každého?


Na tyto a mnohé jiné dotazy odpovídali lektoři kurzů, které proběhly v měsíci dubnu na naší škole. Kurzy byly určeny pro pracovníky v sociálních službách. Kurzy s tématikou poskytování první pomoci a s tématikou cvičení ve stáří lektorovali Mgr. Pavla Bařinová, Mgr. Iveta Karczová, Mgr. Olga Mičulková a fyzioterapeut spolupracující se školou.