Kontaktní údaje

Adresa:
Střední zdravotnická škola, p. o.
tř. T. G. Masaryka 451
738 01 Frýdek-Místek
Tel.: 558 630 019
Fax: 558 630 029
E-mail:
sekretariat@zdrskolafm.cz
Web:
www.zdrskolafm.cz


IČO: 00561151
Číslo bankovního účtu: 29835781/0100
IZO: 110009665

Další info

Naše pracoviště praktického vyučování

NEMOCNICE FRÝDEK-MÍSTEK

Logo

NEMOCNICE TŘINEC

Logo
Další pracoviště

Od letošního školního roku vydáváme náš školní časopis pomocí projektu School Press Club.


Články všech škol začleněných do tohoto projektu jsou také hodnoceny v každoroční soutěži projektu School Press Club. A nás může jen těšit, že hned v prvním roce jsme byli úspěšní, protože rozhovor naší žákyně Hany Juřicové z 2. A získal v této soutěži 3. místo v kategorii „Rozhovor“. Věříme, že tento úspěch nebude poslední a že podnítí další žáky naší školy k publikování v našem školním časopise.

Vítězné články v jednotlivých kategoriích budou vydány v Lidových novinách! Vítězové dále obdrží odznak, který bude informovat o vítězství v dané kategorii a bude se objevovat i v záhlaví domovských časopisů oceněných redaktorů.

Více o tomto úspěchu i o celé soutěži je možné si přečíst na stránkách School Press Clubu či na jeho facebookových stránkách.

http://www.schoolpressclub.com/clanky/8036-vyhlaseni-vitezu-souteze-school-press-club

https://www.facebook.com/schoolpressclub/timeline?ref=page_internal

Radka Kulichová