Kontaktní údaje

Adresa:
Střední zdravotnická škola, p. o.
tř. T. G. Masaryka 451
738 01 Frýdek-Místek
Tel.: 558 630 019
Fax: 558 630 029
E-mail:
sekretariat@zdrskolafm.cz
Web:
www.zdrskolafm.cz


IČO: 00561151
Číslo bankovního účtu: 29835781/0100
IZO: 110009665

Další info

Naše pracoviště praktického vyučování

NEMOCNICE FRÝDEK-MÍSTEK

Logo

NEMOCNICE TŘINEC

Logo
Další pracoviště

Dne 3. 6. 2016 se zúčastnilo 130 talentovaných zpěváků a zpěvaček z 25 středních škol v Moravskoslezském kraji 10. ročníku Anglického slavíka, který se uskutečnil v klubu Alfa v Ostravě.


Atmosféra byla úžasná, výkony excelentní a výherci všech 3 kategorií - jednotlivci, komorní těleso a sbory - se mohli radovat z cen věnovaných Moravskoslezským krajem, JŠ Hello a firmou PEPSICO.

Soutěže se z naší školy zúčastnila Lucie Horáčková ze 3. C a nutno dodat, že velice úspěšně. V kategorii jednotlivců, v níž o přízeň poroty bojovalo 29 výborných zpěváků a zpěvaček, se nakonec umístila na celkovém 2. místě. Patří jí tedy dík za vzornou reprezentaci naší školy.

Poslechnout si její výkon můžete zde:

http://www.gymnaziumhello.cz/cs/zivot-skoly/probehlo/2-pololeti#slavík