Tak a už jsme doma. Tři týdny utekly jako voda a my jsme se všechny vrátily. Během našeho pobytu v Německu jsme získaly spoustu nových zkušeností a zážitků.


I poslední víkend jsme si náležitě užily. Všechny jsme se přesunuly společně do Brém, kde jsme si prošly historickou část města a zbyl i nějaký ten čas na poslední nakupováni. Dále jsme navštívily Hamburg, kde jsme si prošly přístav, projely se lodí, viděly jsme průmyslovou část města a poté následovala vyhlídková cesta autobusem po městě.

Cesta zpátky domů byla trošku trnitá. Poté, co jsme se dopravily na letiště, nám zrušili náš let z Hamburgu do Prahy, a tak jsme musely letět do Prahy přes Mnichov, kde jsme přestoupily z letadla do letadla. Ale i když jsme domů dorazily s malým zpožděním, úsměv na tváři nám stále zůstal.

Všechny jsme moc rády, že jsme se tohoto projektu mohly zúčastnit a teď už je jen potřeba dořešit pár posledních věcí, abychom mohly projekt uzavřít a vzpomínat na ty tři týdny plné skvělých zážitků.

Lenka Lisztwanová


Fotografie

Další fotografie