V měsíci lednu nás navštívili poprvé 4 žáci z dlouholeté partnerské školy v Rotenburgu.


Naši žáci sem na praxi a do školy jezdí pravidelně již 4. rok. Němečtí žáci realizovali svou praxi ve Speciální Mateřské, Základní a Praktické škole ředitelky Mgr. Ilji Malouškové. S touto naší partnerskou školou jsme připravili pro německé studenty velmi zajímavý program pro volný čas i praxi.

První dva dny probíhala na naší škole jazyková příprava společně s našimi žáky oboru Sociální činnost. Cílem přípravy bylo seznámit se, pomoci s adaptací jak ve škole, tak na praxi. Společně se totiž následně uvidí v Německu, kde zase pomohou na oplátku němečtí žáci našim žákům.


Fotografie

Další fotografie