Plán ICT je vypracován a je k nahlédnutí u ředitelky školy.