Školní vzdělávácí program je k nahlédnutí na sekretariátu školy (v tištěné podobě).