Kontaktní údaje

Adresa:
Střední zdravotnická škola, p. o.
tř. T. G. Masaryka 451
738 01 Frýdek-Místek
Tel.: 558 630 019
Fax: 558 630 029
E-mail:
sekretariat@zdrskolafm.cz
Web:
www.zdrskolafm.cz


IČO: 00561151
Číslo bankovního účtu: 29835781/0100
IZO: 110009665

Další info

Naše pracoviště praktického vyučování

NEMOCNICE FRÝDEK-MÍSTEK

Logo

NEMOCNICE TŘINEC

Logo
Další pracoviště

Výzva 2015 VIDEO (CELÝ PROJEKT)

Erasmus+ je nový vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže.


Projekt (Výzva 2015) „Praktikum našich oborů v Dolním Sasku“

Zvýzvy Erasmu+ nám byl schválen projekt na dva roky jak pro oba naše obory Sociální činnost, tak tentokrát poprvé i pro obor Zdravotnický asistent. Žáci obou oborů mohou tedy uskutečnit na jaře v roce 2016 a 2017 odbornou praxi v Dolním Sasku a tím tak navázat na již pětiletou spolupráci s odbornými školami v Rotenburgu, Wilhelmshavenu a Wittmundu.

Mgr. Jana Kocichová, koordinátor projektu

Tento projekt bude realizován za finanční podpory Evropské unie.


Velká radost žáků jedoucích do Německa

Aktuality z odborné praxe v Německu (žáci, červen 2016)

Slavnostní předávání EUROPASŮ

Aktuality z odborné praxe v Dolním Sasku (žáci, záři 2016)

Konference Ostrava

Den otevřených dveří SZŠ

Články ve školním časopise

Články v regionálních novinách