Mgr. Eva Fojkesová

Konzultační hodiny: 

Pondělí 10:35 – 11:20 hodin
Úterý  10:35 – 11:20 hodin

Dále dle individuální dohody

Kontakty:

Internetová schránka důvěry SZŠ Frýdek-Místek: schranka.duvera@seznam.cz

Náplň práce školního metodika prevence:

  • poskytuje poradenské služby v oblasti prevence rizikového chování (záškoláctví, šikana, drogové závislosti, kouření, kriminalita, rasizmus, poruchy příjmu potravy, sebepoškozování, sexuální zneužívání a další) 
  • spolupracuje s výchovným poradcem, s vedením školy, s třídními učiteli a ostatními pedagogickými pracovníky školy i s rodiči žáků 
  • vytváří a pomáhá realizovat Preventivní program školy, koordinuje vzdělávání a činnost pedagogů v oblasti prevence 
  • pro studenty školy zajišťuje přednášky a programy týkající se prevence rizikového chování 
  • zajišťuje a předává odborné informace o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy 
  • prezentuje výsledky preventivní práce školy 
  • spolupracuje s odbornými pracovišti, které působí v oblasti prevence

Související dokumenty