Kontaktní údaje

Adresa:
Střední zdravotnická škola, p. o.
tř. T. G. Masaryka 451
738 01 Frýdek-Místek
Tel.: 558 630 019
Fax: 558 630 029
E-mail:
sekretariat@zdrskolafm.cz
Web:
www.zdrskolafm.cz


IČO: 00561151
Číslo bankovního účtu: 29835781/0100
IZO: 110009665

Další info

Naše pracoviště praktického vyučování

NEMOCNICE FRÝDEK-MÍSTEK

Logo

NEMOCNICE TŘINEC

Logo
Další pracoviště

Videa žáků z mobility červen 2018

Video 1 Esens

Video 2 Rotenburg

Prezentace žáků - červen 2018

Prosinec 2016

Vyhlášení žáků, kteří pojedou do Dolního Saska

Dne 9. prosince se na frýdeckém zámku uskutečnilo setkání žáků a učitelů naší školy, aby si připomněli 65. výročí existence školy. Současně byl při této slavnostní příležitosti několika žákům předán mezinárodní doklad o proběhlé zahraniční odborné praxi.

Z výzvy Erasmus+ nám byl schválen projekt (Výzva 2015) „Praktikum našich oborů v Dolním Sasku“, a to na dva roky a pro oba naše obory - Sociální činnost a Zdravotnický asistent. 24 žáků obou oborů tak mohlo uskutečnit v červnu a září 2016 odbornou praxi v Dolním Sasku a tím navázat na již pětiletou spolupráci s odbornými školami v Rotenburgu, Wilhelmshavenu a Wittmundu. Při slavnostním setkání byl těmto žákům na frýdeckém zámku slavnostně předán Europass mobility, což je mezinárodní doklad o absolvované zahraniční praxi.

V tento slavnostní den zároveň vyhlásila ředitelka školy jména dalších žáků, kteří byli vybráni na příští třítýdenní odbornou stáž v Německé spolkové republice, na kterou pojedou v březnu 2017 v rámci programu Erasmus+, projektu (Výzva 2016) pod názvem „Péče o seniory v Dolním Sasku“. Na konci setkání si ti, kteří teprve pojedou, a žáci, kteří již byli na odborné praxi v Dolním Sasku, vytvořili společnou fotografii.

Březen 2017

Z výzvy Erasmu+ nám byl opět schválen projekt na dva roky pro oba naše obory - jak pro obor Sociální činnost, tak i pro obor Zdravotnický asistent. Žáci obou oborů mohou tedy uskutečnit na jaře v roce 2017 a 2018 odbornou praxi v Dolním Sasku a tím tak navázat na již šetiletou spolupráci s odbornými školami v Rotenburgu, Wilhelmshavenu a Wittmundu.

V březnu tedy vyjelo opět 12 žáků ze 3. ročníku obou oborů do Dolního Saska. Odborná praxe probíhala opět 4x týdně v zařízeních pro seniory a hendikepované a 1x týdně ve škole. V praxi pečovali převážně o seniory s demencí. Mohli si tak osvojit specifické dovednosti v péči o tyto klienty. Odborná výuka se zaměřovala především na bazální stimulaci u seniorů a přesuny klientů a pacientů.

V rámci mobility byli účastníci rozděleni do dvou skupin ve dvou oblastech Dolního Saska. Z důvodu nezletilosti některých žáků je s každou skupinkou po celou dobu mobility 1 doprovodná osoba (Mgr. Soňa Gojová a Mgr. Jana Kocichová).

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.

Názor a dojmy žákyně, která byla v Dolním Sasku

Stáž v Německu většina lidí vnímá jako velkou příležitost vidět chod praxe jinde než u nás v České republice. Ale celý tento pobyt má mnohem více skrytých příležitostí. Patří mezi ně zlepšení jazykových znalostí, protože v práci se můžete spoléhat jen a jen na sebe, nikdo to za vás neodmluví. Taky uvidíte, jak zvládnete pracovat v cizím prostředí, kde musíte být pořád ve střehu, jelikož nemusíte uvažovat jen nad tím, co děláte, jako u nás, ale musíte vnímat, co vám říkají spolupracovníci a reagovat na to. Zdá se to jednoduché, ale přesně toto vás nejvíc vyčerpává, ale při příchodu domů máte skvělý pocit, že jste to zvládli sami a bez pomoci. Také zde bydlíte 3týdny společně s ostatními praktikanty, takže uvidíte, že není jednoduché vycházet s každým, ale pokud budete chtít, aby byl váš pobyt co nejlepší, budete muset zapojit spoustu tolerance a pochopení. Celý pobyt je i o poznávání odlišností státu, poznáte, že lidé se zde chovají k sobě jinak než u nás, a myslím si, že si z jejich jednání odnesete spoustu nového. A v neposlední řadě poznáte to, že člověk je velice přizpůsobivý a po týdnu si zvyknete na práci, školu a prostředí, ve kterém budete bydlet. Není se totiž čeho bát, každý den bude skvělý a plný nových zážitků, jazyk se nakonec poddá. Každý den děkuji za tuhle možnost vycestovat, protože díky tomu vím, jak to chodí i jinde, že se dá stejná práce dělat i jinak, a taky člověk nemá tak veliký strach vyzkoušet jednou práci v zahraničí. Určitě tuto možnost využijte, lepší se vám nemůže nabídnout. Každý den budete za tuto zkušenost neskutečně vděční.

Kristýna Bujnochová 3. C

Erasmus+ ve školním roce 2017/18

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže.

Naše škola se již opět i tento rok zapojila do programu Erasmus+. Naši žáci odjíždí na odbornou praxi a do výuky v Dolním Sasku a naopak němečtí žáci k nám do školy a na odbornou praxi.

Z výzvy Erasmus+ 2014 nám byl schválen projekt pro obor Sociální činnost

Z výzvy Erasmus+ 2015 nám byl schválen projekt na dva roky pro oba naše obory.

Z výzvy Erasmus+ 2016 nám byl schválen projekt na dva roky pro oba naše obory.

Pro obor Sociální činnost i Zdravotnický asistent.

Žáci obou oborů mohli uskutečnit na jaře v roce 2017 a 2018 odbornou praxi v Dolním Sasku a tím tak navázat na již osmiletou intenzivní spolupráci s odbornými školami v Rotenburgu, Wilhelmshavenu a Wittmundu.

Slavnostní setkání žáků

Dne 24.11. jsme na Zámku Frýdek-Místek předali žákům, kteří se účastnili stáže v Německu v roce 2017, Europassy.

Zároveň jsme oznámili jména 12 žáků, kteří vycestují na praxi do Spolkové republiky Německo v roce 2018. Slavnostní událost byla zahájena státní hymnou a studentskou hymnou. Přítomni byli vážení hosté: náměstek primátora města Frýdek-Místek, ředitel Hospice Frýdek-Místek a vedoucí zdravotního úseku Hospice Frýdek-Místek, vedoucí domova 2 Domova pro seniory Frýdek-Místek, p. o., a ředitelka a vedoucí učitel Střední, Základní a Mateřské školy, Frýdek-Místek, p. o. Žáci, kteří zahraniční stáž absolvovali v roce 2017, představili praxi ve Spolkové republice Německo a s hosty a diváky se podělili o své zážitky. Akce se účastnili také učitelé školy, žáci a rodiče. Ředitelka školy společně s vedoucí oboru Sociální činnost předali žákům Europassy. Poté ředitelka školy oznámila jména 12 žáků, kteří se v roce 2018 vydají na stáž do Spolkové republiky Německo. Slavnostní událost byla doprovázena hudebním vystoupením připraveným našimi žáky a učitelkou hudební výchovy.

Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie - program Erasmus+.

(Erasmus+, výzva 2016, Péče o seniory v Dolním Sasku)

Projekt Erasmus+ červen 2018

Naši žáci obou oborů se opět zúčastnili v měsíci červnu 3 týdenní praxe v Dolním Sasku.

Realizovali 4 dny v týdnu v zařízeních sociálních služeb a 1 den v německé odborné škole.

V měsíci červenci dvě žákyně Adéla Benková (absolventka - obor zdravotnický asistent) a Eva Molinová (3. ročník - obor sociální činnost) realizovaly odbornou praxi v Dolním Sasku v nemocnici na interním a chirurgickém oddělení.

V průběhu měsíce září předají své zkušenosti svým spolužákům formou prezentací a videa.

Foto: nemocnice Jever

Nemocnice Jever

Němečtí žáci ve speciální škole

V měsíci lednu nás navštívili podruhé žáci z dlouholeté partnerské školy v Rotenburgu.

Naši žáci sem na praxi a do školy jezdí pravidelně již 4. rok.

Němečtí žáci realizovali svou praxi ve Speciální Mateřské, Základní a Praktické škole ředitelky Mgr. Ilji Malouškové. S touto naší partnerskou školou jsme připravili pro německé studenty velmi zajímavý program pro volný čas i praxi.

První dva dny probíhala na naší škole jazyková příprava společně s našimi žáky oboru Sociální činnost. Cílem přípravy bylo seznámit se, pomoci s adaptací jak ve škole, tak na praxi. Společně se totiž následně uvidí v Německu, kde zase pomohou na oplátku němečtí žáci našim žákům.

Němečtí žáci v domově pro seniory a hospici

V březnu nás opět navštívili žáci z Dolního Saska se svými klienty z Domova pro seniory ve Frýdku Místku, na ul. 28. Října a Hospici ve Frýdku-Místku, kde probíhala jejich měsíční odborná stáž. Vše probíhalo ve velmi milé a přátelské atmosféře.

Jsme velice rádi za tuto spolupráci a vedení těchto zařízení se účastní také slavnostního předávání Europassů našim žákům na zámek.

Návštěva hospice v Dolním Sasku


Navštívili jsme společně s našimi sociálními partnery Hospic v Jevru a Dětský hospic ve Wilhelmshavenu.

Prezentace našich žáků v Ostravě

Žáci naší školy se zúčastnili Gerontologických dnů 2017 v Ostravě. Měli připravena svá vystoupení v rámci studentské sekce na téma „Důstojné stáří.“

Žáci oboru sociální činnost zde prezentovali projekt „Péče o seniory v Dolním Sasku“ v rámci programu Erasmus+ a svou odbornou stáž v Dolním Sasku.

Závěrečné setkání s rodiči

V prosinci proběhlo závěrečné setkání rodičů žáků, kteří byli v červnu 2017 v Německu na třítýdenní odborné stáži v rámci programu Erasmus+, projektu pod názvem „Praxe našich oborů v Dolním Sasku“.

Žáci seznámili rodiče se svými dojmy a zkušenostmi. Proběhlo také závěrečné vyúčtování projektu.

Toto setkání s rodiči realizujeme vždy po příjezdu žáků z Dolního Saska. Rodiče to hodnotí velmi pozitivně a my tímto ukončujeme projet v daném školním roce. Zde zároveň probíhá závěrečné vyúčtování.

Aktuality z Dolního Saska (žáci, březen 2017)