Kontaktní údaje

Adresa:
Střední zdravotnická škola, p. o.
tř. T. G. Masaryka 451
738 01 Frýdek-Místek
Tel.: 558 630 019
Fax: 558 630 029
E-mail:
sekretariat@zdrskolafm.cz
Web:
www.zdrskolafm.cz


IČO: 00561151
Číslo bankovního účtu: 29835781/0100
IZO: 110009665

Další info

Naše pracoviště praktického vyučování

NEMOCNICE FRÝDEK-MÍSTEK

Logo

NEMOCNICE TŘINEC

Logo
Další pracoviště

Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, p. o., spolupracuje s organizací Podané ruce, z. s., na projektu canisterapie. Více o canisterapii se můžete dozvědět na internetových stránkách společnosti Podané ruce, z. s.

Do canisterapeutických setkání se mohou zapojovat i naši žáci. Rozpis akcí na jednotlivé měsíce naleznete níže.

Rozpis akcí na měsíce únor a březen

Informace ke canisterapeutickému víkendu.

Informace ke canisterapeutickému kroužku.

Fotografie ze Dne otevřených dveří (Canisterapie).

Fotografie z canisterapeutického kroužku.

Povahové testy